Lidmaatschap 


U kunt op 2 manieren lid worden van onze club.

Lidmaatschap A (zonder K.W.b.N. lidmaatschap)..

€ 27,00 per jaar.

Lidmaatschap B (met K.W.b.N. lidmaatschap).

€ 45,00 per jaar.

Aanmelden kan bij penningmeester@wsvamicitia.nl

Na inschrijving ontvangt u een shirt en een ledenpasje, van

onze wandelclub.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het shirt en pasje te worden ingeleverd.

Opzeggen kan schriftelijk tot uiterlijk 30 november van een kalenderjaar. U blijft tot het einde van het jaar lid.


Belangrijke contactadressen:


secretariaat: secretaris@wsvamicitia.nl

 

Op onderstaand nummer kunt u algemene informatie krijgen.

Telefoonnummer: 0485-453751

 

Om u aan te melden als lid : penningmeester@wsvamicitia.nl


Bestuur WSV Amicitia.